AMINOGLUTETIMIDĂcomprimate

AMINOGLUTETIMIDĂ<span>comprimate

DENUMIREA COMERCIALĂ
Aminoglutetimidă
 

DCI-ul substanţei active
Aminoglutethimidum
 

COMPOZIŢIA PREPARATULUI
1 comprimat conţine:
substanţa activă: aminoglutetimidă – 250 mg;
substanţe auxiliare: stearat de magneziu, Ludipress® (lactoză, povidonă, crospovidonă).

DESCRIEREA PREPARATULUI
Comprimate rotunde de culoare albă sau albă cu nuanţă gălbuie, biconvexe, cu aspect uniform, structura compactă şi omogenă, cu inscripţia „BP" pe una din suprafeţe.
 

FORMA FARMACEUTICĂ
Comprimate.
 

GRUPA FARMACOTERAPEUTICĂ şi codul ATC
Antihormoni, inhibitori enzimatici, L02B G01.
 

PROPRIETĂŢILE FARMACOLOGICE
Proprietăţi farmacodinamice
Aminoglutetimida este un analog structural al glutetimidului.
Aminoglutetimida inhibă transformarea enzimatică a colesterolului în pregnenolon, inhibă sinteza hormonilor gluco- si mineralocorticoizi (prin blocarea unor reacţii de hidroxilare, prin legarea competitivă cu citocromul P450), precum şi a hormonilor estrogeni la nivelul glandei suprarenale. De asemenea, inhibă transformarea periferică a androgenilor în estrogeni (prin acţiune inhibitorie asupra aromatazei). Aminoglutetimida inhiba conversia enzimatica a colesterolului la A5-pregnenolon determinând astfel scăderea sintezei de hormoni glucocorticoizi, mineralocorticoizi, estrogeni si androgeni. De asemenea, aminoglutetimida blocheaza câteva etape din sinteza steroidică, inclusiv hidroxilările din poziţiile C-11, C-18 şi C-21 şi hidroxilarea necesară pentru aromatizarea androgenilor la estrogeni, mediată prin legarea aminoglutetimidei de citocromul P450. Scaderea secreţiei adrenale de cortizol determină cresterea secreţiei hipofizare de hormon adrenocorticotrop (ACTH), care anulează acţiunea aminoglutetimidei de blocare a sintezei adrenocorticale de hormoni steroizi. Creşterea compensatorie a secreţiei de ACTH poate fi suprimată de administrarea aminoglutetimidei în asociere cu hidrocortizon. Deoarece aminoglutetimida creşte rata de metabolizare a dexametazonei, pentru suplimentarea glucocorticoizilor adrenali, se preferă administrarea aminoglutetimidei în asociere cu hidrocortizonul.
Deşi aminoglutetimida inhibă sinteza de tiroxină de către glanda tiroidă, creşterea compensatorie a sintezei hormonului de stimulare tiroidiană (TSH) este, de regulă suficientă pentru a suplini inhibarea sintezei de tiroxină produsă de aminoglutetimidă. Cu toate acestea, aminoglutetimida nu determină creşterea secreţiei de prolactină.
Proprietăţi farmacocinetice
Aminoglutitimida se absoarbe rapid şi complet din tubul digestiv după administrarea orală. Concentraţia plasmatică maximă a aminoglutetimidei este atinsă după 1,5-4 ore de la administrare.
Aminoglutetimida se leagă în proporţie de 25% de proteinele plasmatice, având un timp de înjumătăţire plasmatică de 12 ore.
După administrarea unei doze unice de aminoglutetimidă pe cale orală, 34-54% se elimină sub formă nemodificată pe cale urinară în primele 48 de ore de la administrare.
Dupa sistarea adminstrării de aminoglutetimidă, capacitatea glandelor suprarenale de a sintetiza hormoni steroizi revine la normal în decurs de 72 de ore. Aminoglutetimida traversează bariera hematoencefalică.
 

INDICAŢII TERAPEUTICE
Cancerul de sân hormonodependent metastazat, în post-menopauză, în special cel care are receptori pentru estrogeni.
Cancer de prostată.
Hipercorticism:
- boala Cushing: - pentru pregătirea preoperatorie;
- recidivă;
- atunci când există o bolală asociată ce face imposibilă o altă abordare terapeutică;
- adenom suprarenalian: - pre sau postoperator;
- în cazurile inoperabile;
- carcinom suprarenalian;
- sindrom Cushing paraneoplazic.
 

DOZE ŞI MOD DE ADMINISTRARE
Aminoglutitimida se administrează pe cale orală.
Pentru a determina doza adecvată care trebuie administrată se recomandă spitalizarea pacienţilor timp de câteva zile.
Cancerul de sân metastazat, în post-menopauză, cancerul de prostată
Aminoglutitimida se administrează pe cale orală, în doze progresive, începând cu doze mici (250 mg aminoglutetimidă/zi) pentru a creşte toleranţa, divizată în câteva prize.
Doza recomandată este de 250 mg aminoglutetimidă de 4 ori pe zi, preferabil la interval de 6 ore, asociat cu 30 mg hidrocortizon sau 35 mg acetat de hidrocortizon. Cea mai mare doză de hidrocortizon se administrează dimineaţa.
Nu există o corelare directă între doza administrată şi scăderea estradiolemiei. Adenom suprarenalian
Doza recomandată este de 250 mg aminoglutetimidă de 2-4 ori pe zi, această doză fiind suficientă pentru normalizarea concentraţiei plasmatice a cortizolului.
Carcinom suprarenalian
Doza recomandată este de până la 500 mg aminoglutetimidă de 4 ori pe zi.
Hiperaldosteronism
Doza recomandată este de 250 mg aminoglutetimidă de 3-6 ori pe zi.
 

REACŢII ADVERSE
Din partea sistemului nervos central: somnolenţă, ataxie, cefalee, insomnie, nistagmus, vertij.
Din partea tegumentelor: erupţii, în primele două săptămâni de tratament sub formă de exantem morbiliform, prurit, urticarie, dermatită exfoliativă, sindrom Stevens-Johnson, sindrom Lyell, hipersudoraţie.
Din partea sistemului respirator: alveolită alergică (infiltrate eozinofilice alveolare), la a cărei apariţie tratamentul trebuie întrerupt.
Din partea tractului gastrointestinal: greată, vărsături, diaree, constipaţie, anorexie; hepatită de tip colestatic însoţită de cresteri ale transaminazelor.
Din partea sistemului renal: afectare renală.
Din partea sistemului hematopoietic: agranulocitoză, leucopenie, trombocitopenie, aplazie medulară.
Din partea sistemului endocrin: insuficienţă corticosuprarenaliană (hiponatremie, hipotensiune arterială ortostatică, vertij, hipoglicemie), hipotiroidie, virilizare.
Indici de laborator: hiperkaliemie, hipercolesterolemie.
 

CONTRAINDICAŢII
• Hipersensibilitate la aminoglutetimidă sau la oricare dintre excipienţii produsului.
• Administrarea în premenopauză, deoarece substanţa activă inhibă sinteza hormonilor ovarieni.
• Porfirie.
• Sarcină.
 

SUPRADOZAJ
Simptome: deprimare respiratorie, hiperventilaţie, hipotensiune arterială, şoc hipovolemic determinat de deshidratare, somnolenţă, letargie, comă, ataxie, vertij, slăbiciune, greaţă, vărsături, pierderi de sodiu şi apă, hiponatremie, hipocloremie, hiperkaliemie, hipoglicemie.
Semnele sau simptomele supradozajului cu aminoglutetimidă pot fi modificate sau agravate prin administrarea concomitentă de alcool etilic, hipnotice, tranchilizante sau de antidepresive triciclice.
Tratament: în caz de supradozaj pacientul trebuie spitalizat de urgenţă într-un centru medical specializat.
Se recomandă evacuarea rapidă a produsului ingerat şi tratament simptomatic (hemisuccinat de hidrocortizon, reechilibrare hidro-electrolitică, adrenalină administrată intravenos, oxigenoterapie, ventilaţie asistată). Pacienţii vor fi atent monitorizaţi şi, dacă este necesar, se vor lua măsurile corespunzatoare pentru menţinerea funcţiilor vitale.
În caz de afectare a metabolizării glucocorticoizilor se va administra perfuzabil, în interval de 3 ore, o soluţie conţinând 100 mg hidrocortizon succinat sodic diluată în 500 ml soluţie izotonă de clorură de sodiu şi 50 ml solutie de glucoză 40%. După administrarea acestei perfuzii, se administrează intravenos 10 mg hidrocortizon/oră până când pacientul este capabil să primească cortizon pe cale orală. În cazul producerii hipovolemiei sau hipotensiunii arteriale se administrează intravenos 10 mg adrenalină diluată în 500 ml soluţie izotonă de clorură de sodiu. Dupa rehidratare, pentru menţinerea unui volum circulator suficient, se administrează 500 ml sânge sau plasmă.
În cazuri de intoxicaţie gravă se va lua în considerare dializa.
 

ATENŢIONĂRI ŞI PRECAUŢII SPECIALE DE UTILIZARE
În cazul apariţiei reacţiilor adverse, inclusiv somnolenţa marcată, erupţii cutanate grave sau scăderea excesivă a concentraţiei plasmatice de glucocorticoizi, se recomandă reducerea dozei sau întreruperea tratamentului. Dacă erupţia cutanată persistă mai mult de 5-8 zile sau dacă se agravează, tratamentul se întrerupe. Tratamentul poate fi continuat cu doze mai mici, dupa dispariţia simptomelor cutanate, moderate sau severe.
Aminoglutetimida poate determina hipocorticism, în special în condiţii de stres, cum sunt intervenţiile chirurgicale, traumatismele sau afecţiunile acute. Pacienţii vor fi atent monitorizaţi clinic şi paraclinic şi li se va administra, la necesitate, tratament adjuvant: hidrocortizon şi hormoni mineralocorticoizi. În caz de apariţie a sindromului cushingoid (facies lunar), dozele de hidrocortizon trebuie reduse. De asemenea aminoglutetimida poate determina inhibiţia sintezei de aldosteron şi hipotensiune arterială ortostatică. Presiunea arterială va fi atent monitorizată şi pacienţii vor fi atenţionaţi asupra măsurilor terapeutice necesare în cazul apariţiei simptomelor de hipotensiune arterială.
Efectele aminoglutetimidei sunt potenţate de consumul concomitent de alcool etilic.
Deoarece tratamentul cu aminoglutetimidă poate determina apariţia hipotiroidismului, funcţia tiriodiană a pacienţilor va fi monitorizată clinic şi biochimic. Dacă este necesar se va administra tratament hormonal tiroidian de substituţie (tiroxină).
Deoarece s-a raportat creşterea valorilor AlAT, fosfatazei alcaline şi bilirubinei, pacienţii trataţi cu aminoglutetimidă vor fi monitorizaţi clinic şi biochimic în mod corespunzător înainte şi după tratamentul cu aminoglutetimidă. Pe perioada tratamentului cu aminoglutetimidă trebuie evaluaţi periodic indicii hematologici şi concentraţiile plasmatice electrolitice.
Produsul poate pozitiva rezultatele testelor antidoping la sportivii de sex masculin.
Acest produs medicamentos conţine lactoză, de aceea el nu poate fi administrat de către pacienţii cu tulburări ereditare rare de tipul intoleranţei la galactoză, deficienţa de lactază sau sindromul de malabsorbţie glucoză-galactoză.
Sarcina şi perioada de alăptare
Administrarea aminoglutetimidei este contraindicată în sarcină, deoarece poate avea efecte dăunătoare asupra fătului. Se recomandă utilizarea unei metode contraceptive non-hormonale în perioada tratamentului cu aminoglutetimidă.
Nu se ştie dacă acest medicament este excretat în laptele matern. Datorită riscului potenţial asupra nou-născutului, se va decide întreruperea alăptării sau întreruperea tratamentului, în funcţie de importanţa tratamentului cu aminoglutetimidă.
Efecte asupra capacităţii de conducere a autovehiculelor şi de manevrare a utilajelor
Deoarece administrarea aminoglutetimidei poate determina stare de somnolenţă, pe durata tratamentului se recomandă de evitat efectuarea activităţilor, care necesită vigilenţă sporită şi reacţii psihomotorii rapide.
 

INTERACŢIUNI CU ALTE MEDICAMENTE
Aminoglutetimida scade timpul de înjumătăţire plasmatică a antivitaminelor K, hipoglicemiantelor orale, teofilinei, digitoxinei şi dexametazonei, prin fenomene de inducţie enzimatică. Aminoglutetimida modifică metabolizarea estrogenilor. Alcoolul etilic potenţează efectele toxice ale aminoglutetimidei. În unele cazuri asocierea cu diuretice poate determina hiponatremie.
 

PREZENTARE, AMBALAJ
Comprimate 250 mg. Câte 10 comprimate în blister, câte 1, 2 sau 3 blistere împreună cu instrucţiunea pentru administrare în cutie de carton.
 

PĂSTRARE
A se păstra la loc uscat, ferit de lumină, la temperatura 15-25°C.
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.
 

TERMEN DE VALABILITATE
3 ani.
A nu se administra după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.
 

STATUTUL LEGAL
Cu prescripţie medicală.
 

DATA ULTIMEI VERIFICĂRI A TEXTULUI
Iulie 2010.
 

DENUMIREA ŞI ADRESA PRODUCĂTORULUI
SC Balkan Pharmaceuticals SRL,
str. Grădescu, 4
mun. Chişinău, Republica Moldova
 

Însoţiţi orice reclamaţie cu numărul de serie înscris pe ambalaj!