FLUOROURACILsoluţie injectabilă

FLUOROURACIL<span>soluţie injectabilă

DENUMIREA COMERCIALĂ
Fluorouracil

DCI-ul substanţei active
Fluorouracilum

COMPOZIŢIA PREPARATULUI
1 ml soluţie conţine:
substanţa activă: fluorouracil 50 mg;
substanţe auxiliare: hidroxid de sodiu, apă pentru injecţii.

DESCRIEREA PREPARATULUI
Lichid transparent incolor sau cu nuanţă gălbuie.

FORMA FARMACEUTICĂ
Soluţie injectabilă.

Grupa farmacoterapeutică şi codul ATC
Antineoplazic, L01B C02.

PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE
Proprietăţi farmacodinamice
Fluorouracilul este un citostatic antineoplazic, analog pirimidinic. Activitatea antitumorală este determinată de transformarea fluorouracilului în metaboliţi activi (inclusiv în 5-fluorodezoxiuridină şi 5-fluorouridină).
5-fluorodezoxiuridina inhibă timidilatsintetaza şi blochează reacţia transformării acidului dezoxiuridilic în acidul timidilic, ceea ce creează deficit de timidină, necesară pentru sinteza acizilor nucleici. 5-fluorouridina substituie uridina din lanţul ARN, prin urmare se dereglează sinteza proteinelor. Fluorouracilul posedă hepatotoxicitate, mielotoxicitate, toxicitate asupra tractului gastrointestinal, manifestă acţiune imunosupresivă. Preparatul inhibă creşterea neoplasmelor epiteliale, mai puţin acţionează asupra tumorilor de origine glandulară.
Proprietăţi farmacocinetice
La administrarea intravenoasă timpul de înjumătăţire plasmatic (T1/2) constituie 8-20 minute în funcţie de doză. T1/2 final este de circa 20 ore. Penetrează uşor barierele histohematice, inclusiv bariera hematoencefalică şi se distribuie în ţesuturi (tumori, măduva osoasă, ficat etc.) şi în lichidele biologice. Concentraţia în ţesutul tumoral peste câteva ore după administrare este superioară celei în ţesuturile sănătoase. Se metabolizează preponderent în ficat. Până la 20% de preparat se elimină sub formă nemodificată pe cale renală, o parte – prin căile respiratorii (60-80%) sub formă de dioxid de carbon.

INDICAŢII TERAPEUTICE
Chimioterapia paliativă monocomponentă şi combinată în caz de:
- tumori maligne ale esofagului, stomacului, colonului, regiunii sigmorectale, rectului, anusului;
- tumori maligne hepatice şi ale căilor biliare intrahepatice, pancreasului;
- tumori maligne ale glandei mamare, ovarelor, colului uterin;
- tumori maligne ale prostatei şi vezicii urinare.

DOZE ŞI MOD DE ADMINISTRARE
Schema de administrare a fluorouracilului depinde de tipul şi localizarea tumorii, stadiul procesului şi prezenţa metastazelor. Preparatul se administrează intravenos lent, prin perfuzie intravenoasă sau cu ajutorul pompei pentru perfuzii în soluţie glucoză 5% sau soluţie clorură de sodiu 0,9% timp de 4-24 ore.
Preparatul se administrează:
- intravenos lent, timp de 2-3 minute, în doza iniţială de 12 mg/kg/zi (doza maximă nictemerală constituie 800 mg/zi), cura de tratament este de 4-5 zile. Ulterior preparatul se administrează în doza de întreţinere 6 mg/kg/zi, peste o zi (4 injecţii);
- prin perfuzie intravenoasă, în doza iniţială de 15 mg/kg/zi (doza maximă nictemerală este de 1000 mg/zi), timp de 4 ore; durata curei de tratament constituie 5 zile.

REACŢII ADVERSE
Anorexie, vomă, diaree, stomatită, esofagită, leucopenie, trombocitopenie, anemie, hemoragii, rareori – dermatită, alopecie, hiperpigmentare. Acţiunea asupra hematopoiezei se manifestă la mijlocul curei de tratament sau mai târziu – peste 8-14 zile după finisarea ei. Sunt posibile dureri în regiunea cordului asociate cu modificări ale electrocardiogramei de tip ischemic; angină pectorală, tromboflebită. Sunt posibile dereglări neurologice, vertij, ataxie, tremor, nevrita nervului optic, cefalee, nistagm, dereglări ale vederii, euforie, dezorientare, amenoree, azoospermie. Reacţii alergice – urticarie, bronhospasm.

CONTRAINDICAŢII
Hipersensibilitate la preparat sau componentele preparatului, dereglări marcate ale hemoleucogramei (leucopenie

SUPRADOZAJ
Simptome: în caz de supradozare acută pot fi semnalate reacţii psihotice, somnolenţă. Supradozarea cronică se caracterizează prin mielosupresie severă, până la agranulocitoză, trombocitopenie, complicaţii hemoragice, diaree.
Tratament. Antidot specific nu se cunoaşte. În caz de inhibiţie severă a hematopoiezei se recomandă transfuzii de substituenţi de sânge, administrarea remediilor stimulante ale hematopoiezei.

ATENŢIONĂRI ŞI PRECAUŢII SPECIALE DE UTILIZARE
Administrarea fluorouracilului se va efectua sub controlul strict al medicului specialist. Este necesară spitalizarea pacienţilor, cel puţin pentru prima cură de tratament. Cure suplimentare de tratament se vor indica doar după înlăturarea efectelor toxice ale curei precedente de tratament.
Fluorouracilul poate fi utilizat în cadrul schemelor chimioterapiei combinate în asociere cu alte remedii antineoplazice, precum şi cu radioterapia.
În cazul asocierii cu alte remedii mielosupresive, precum în caz de radioterapie concomitentă sau precedentă este necesară reducerea dozei fluorouracilului.
La pacienţii ce au urmat cure de radioterapie sau chimioterapie, fluorouracilul poate fi administrat peste 1-1,5 luni, cu condiţia restabilirii tabloului sângelui periferic. Nu se recomandă administrarea preparatului timp de 3-4 săptămâni după intervenţii chirurgicale complicate. Nu se recomandă administrarea preparatului în caz de metastaze multiple în măduva osoasă.
Preparatul nu se administrează intratecal din cauza riscului efectelor neurotoxice.
Pentru profilaxia şi atenuarea complicaţiilor, pe parcursul tratamentului cu fluorouracil se recomandă administrarea vitaminelor grupei B (soluţie de clorhidrat de tiamină 5% câte 100-150 mg/zi, soluţie de clorhidrat de piridoxină 5% câte 100-150 mg/zi intramuscular), preparatelor antibacteriene, transfuzii de fracţiuni proteice plasmatice.
Pentru profilaxia stomatitei este necesară respectarea strictă a igienei cavităţii bucale.
Nu se recomandă administrarea preparatului pacienţilor cu varicelă, herpes, maladii infecţioase acute.
Pentru profilaxia hepatotoxicităţii se recomandă administrarea hepatoprotectoarelor.
Efectele cardiotoxice pot fi anihilate prin administrarea nitraţilor organici sau a antagoniştilor calciului, complicaţiile neurologice – a vasodilatatoarelor.
Pe parcursul tratamentului cu fluorouracil este necesară monitorizarea strictă a tabloului sângelui periferic. Hemoleucograma se va efectua cel puţin de 3 ori pe săptămână, iar la apariţia primelor simptome de scădere a numărului leucocitelor sau trombocitelor – zilnic.
Tratamentul cu fluorouracil se va suspenda la apariţia primelor semne de toxicitate (vomă, diaree, stomatită ulceroasă) şi a scăderii numărului leucocitelor sub 3,0 x 109/l, numărului trombocitelor sub 100 x 109/l.
Pacienţii cu leucopenie necesită supraveghere minuţioasă din cauza riscului posibil de dezvoltare a infecţiilor. Pacienţilor cu neutropenie în cazul creşterii temperaturii corporale se va indica antibioticoterapie empirică.
Pe parcursul tratamentului şi încă 3 luni după finisarea tratamentului se vor lua măsuri de contracepţie.
Sarcina şi perioada de alăptare
Preparatul este strict contraindicat în timpul sarcinii.
La necesitatea administrării preparatului în perioada de lactaţie se va întrerupe alăptarea la sân.
Efecte privind capacitatea de a conduce autovehicule şi de a manevra utilaje:
Din cauza reacţiilor adverse, pe care le provoacă preparatul, se recomandă evitarea conducerii autovehiculelor şi efectuarea altor activităţi, care necesită atenţie sporită şi reacţii psihomotorii rapide pe durata tratamentului cu fluorouracil.

INTERACŢIUNI CU ALTE MEDICAMENTE
Eficacitatea şi toxicitatea fluorouracilului creşte la administrarea concomitentă cu alte remedii antineoplazice, folinat de calciu, clordiazepoxid, disulfiram, griseofulvină, izoniazidă.
Administrarea concomitentă îndelungată cu mitomicina potenţează riscul dezvoltării sindromului hemolitico-uremic.
Pe parcursul tratamentului cu fluorouracil este contraindicată vaccinarea cu vaccinuri vii atât a bolnavului, cât şi a persoanelor de contact, din cauza riscului de activare a virusului în condiţii de imunosupresie.
Preparatele antimicrobiene şi antiulceroase inhibă metabolismul şi cresc concentraţia plasmatică, durata acţiunii şi toxicitatea fluorouracilului.
La administrarea cimetidinei este posibilă creşterea concentraţiei plasmatice a fluorouracilului. Alonurinenul şi metotrexatul pot modifica acţiunea anticanceroasă a fluorouracilului.
Folinatul de calciu potenţează acţiunea anticanceroasă şi toxică a fluorouracilului, în special asupra tractului gastrointestinal.
Fluorouracilul este farmaceutic incompatibil cu antibiotice antineoplazice antraciclice, diazepam, citarabină.

PREZENTARE, AMBALAJ
Soluţie injectabilă 5% câte 5 ml în fiole sau flacoane. Câte 5 sau 10 fiole sau câte 1 sau 5 flacoane se plasează în cutie individuală de carton.

CONDIŢII DE PĂSTRARE
A se păstra la loc uscat, ferit de lumină, la temperatura 15-25°C.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
La păstrarea preparatului la temperaturi mai joase este posibilă apariţia sedimentului. În asemenea cazuri fiola se încălzeşte până la temperatura 60°C, se agită energic, apoi preparatul se răceşte până la temperatura 35°C. Dacă sedimentul s-a dizolvat şi soluţia a devenit transparentă, preparatul este bun pentru utilizare.

TERMEN DE VALABILITATE
2 ani.
A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

STATUTUL LEGAL
Cu prescripţie medicală.

DATA ULTIMEI VERIFICĂRI A TEXTULUI
Iunie 2010.

DENUMIREA ŞI ADRESA PRODUCĂTORULUI
SC Balkan Pharmaceuticals SRL,
str. Grădescu, 4
mun. Chişinău, Republica Moldova

Însoţiţi orice reclamaţie cu numărul de serie înscris pe ambalaj!