Product

CLORAMBUCIL-BP

No image

CLORAMBUCIL-BP

Comprimate

DENUMIREA COMERCIALĂ
Clorambucil-BP

DCI-ul substanţei active
Chlorambucilum

COMPOZIŢIA PREPARATULUI
1 comprimat conţine:
substanţa activă: clorambucil 2 mg;
substanţe auxiliare: stearat de magneziu, Ludipress® (lactoză, polividonă, crospovidonă).

DESCRIEREA PREPARATULUI
Comprimate de culoare albă sau albă cu nuanţă gălbuie, de formă pătrată, suprafaţa superioară şi inferioară plată, margini teşite, cu o linie de incizie pe una din suprafeţe şi imprimarea „BP", suprafaţa laterală
cu margini rotunjite.

FORMA FARMACEUTICĂ
Comprimate.

GRUPA FARMACOTERAPEUTICĂ şi codul ATC
Antineoplazice, agenţi alchilanţi, L01A A02.

PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE
Proprietăţi farmacodinamice
Clorambucilul este un derivat aromatic al nitrogen mustard, care acţionează ca un agent alchilant bi-
funcţional. Alchilarea are loc prin formarea unui radical etilenimonium puternic reactiv între 2 lanţuri
ale spiralei ADN, cu interferarea ulterioară în replicare. În doze terapeutice inhibă sinteza limfocitelor,
determinând astfel o influenţă mai redusă asupra neutrofilelor, trombocitelor, eritrocitelor. Poate provoca
mielosupresie ireversibilă. Efectele clinice survin de regulă peste 3-4 săptămâni.
Proprietăţi farmacocinetice
După administrarea internă, clorambucil se absoarbe rapid şi complet din tractul gastrointestinal. Cmax în
plasmă se realizează peste 1 oră. Se leagă de proteinele plasmatice în raport de 99%. Se metabolizează
în ficat cu formarea metabolitului activ de bază – derivatul fenilacetic mustard. Nu penetrează bariera
hematoencefalică (nu se determină în lichidul cefalorahidian). Traversează bariera placentară. Timpul de
înjumătăţire plasmatică constituie circa 1,5 ore, a metabolitului activ – 2,5 ore. Se elimină pe cale renală,
mai puţin de 1% sub formă nemodificată sau sub formă de derivat fenilacetic mustard, altă parte – sub
formă de alţi metaboliţi.

INDICAŢII TERAPEUTICE
Limfogranulomatoză (maladia Hodgkin); limfoame maligne (inclusiv limfosarcomul); reticulosarcom,
leucemia limfatică cronică, leucemia cu celulele păroase, mielom multiplu, cancer ovarian, cancer mamar,
macroglobulinemia Waldenstrom.

DOZE ŞI MOD DE ADMINISTRARE
Clorambucilul se administrează pe cale orală. Doza trebuie ajustată individual în funcţie de manifestările
clinice si dezvoltarea hematotoxicităţii.
Maladia Hodgkin
Utilizat în monoterapie, doza uzuală este de 0,2 mg/kg/zi timp de 4-8 săptămâni.
Clorambucilul este de obicei inclus într-un tratament combinat, fiind utilizate mai multe regimuri de
dozare.
Limfomul non-Hodgkin
Utilizat în monoterapie, doza uzuală este de 0,1-0,2 mg/kg/zi, iniţial pentru primele 4-8 săptămâni; trata-
mentul de întreţinere va fi apoi urmat cu reducerea dozei zilnice sau ca tratament intermitent.
Clorambucil este util în tratamentul limfomului limfocitar difuz avansat, precum şi al recidivelor după
radioterapie.
Leucemia limfocitară cronică
Tratamentul cu clorambucil este de obicei început după apariţia simptomelor sau când se evidenţiază o
funcţie medulară afectată (dar nu hipoplazia medulară), după cum indică hemoleucograma din sângele
periferic.
Iniţial, doza recomandată este de 0,15 mg/kg/zi, până când numărul total al leucocitelor scade până la
10000/mm3. Tratamentul poate fi reluat peste 4 săptămâni după terminarea primei cure şi continuat cu
doze de 0,1 mg/kg/zi.
La unii pacienţi, de obicei după aproximativ 2 ani de tratament, numărul leucocitelor este redus până la
limita normală, splina mărită si ganglionii limfatici devin nepalpabili, iar numărul limfocitelor din măduva
osoasă este redus până la 20%. Pacienţii cu mielosupresie vor fi mai întâi trataţi cu prednisolon, deoarece
este necesară evidenţierea regenerării medulare înaintea începerii tratamentului cu clorambucil.
Macroglobulinemia Waldenstrom
Clorambucilul este tratamentul de elecţie al acestei afecţiuni.
Doza iniţială pentru adulţi este de 6-12 mg/zi până la apariţia leucopeniei, urmată de 2-8 mg/zi, timp
nelimitat.
Copii: clorambucilul se administrează pentru tratamentul maladiei Hodgkin şi limfomului non-Hodgkin.
Regimurile de dozare sunt similare cu cele pentru adulţi.

REACŢII ADVERSE
Din partea sistemului hematopoetic: leucopenie (reversibilă, dacă administrarea preparatul a fost sistată la
timp), trombocitopenie, limfopenie, neutropenie, reducerea Hb.
Din partea tractului gastrointestinal: greaţă, vomă, diaree, ulceraţia mucoasei bucale, acţiune hepatotoxică
de geneză toxico-alergică (hepatonecroză sau ciroză, colestază, icter).
Reacţii alergice: febră, frison, reacţii cutanate (precum erup!ii eritematoase), eritem exsudativ polimorf
(sindrom Stevens-Johnson), necroliză epidermică toxică (sindrom Lyell).
Din partea sistemului nervos central şi periferic: iritabilitate, confuzie mintală, neuropatie periferică, paralizie,
accese epileptiforme (la copii cu sindromul nefrotic), crampe musculare, fatigabilitate, nelinişte, mers
nesigur, halucinaţii.
Din partea sistemului respirator: fibroză pulmonară interstiţială, pneumonie interstiţială.
Din partea sistemului urinar: hiperuricemie sau nefropatie, cistită aseptică.
Din partea sistemului reproductiv: dismenoree, amenoree secundară, azoospermie.
Alte: malignizare secundară.

CONTRAINDICAŢII
• Hipersensibilitate la clorambucil, sau alţi agenţi alchilanţi, sau la oricare dintre componentele prepa-
ratului;
• hipoplazie medulară (leucopenie, trombocitopenie marcată);
• epilepsie;
• insuficienţă renală;
• insuficienţă hepatică severă.

SUPRADOZAJ
Simptome: pancitopenia reversibilă a fost principalul efect al supradozajului accidental cu clorambucil.
Au fost observate de asemenea semne de toxicitate neurologică, de la comportament agitat si ataxie
până la convulsii multiple.
Tratament: deoarece nu se cunoaste nici un antidot specific al clorambucilului, tabloul hematologic trebuie
monitorizat minuţios, cu instituirea măsurilor de susţinere generale şi, dacă este necesar, cu efectuarea
transfuziilor de sânge.

ATENŢIONĂRI ŞI PRECAUŢII SPECIALE DE UTILIZARE
Cu precauţie se administrează în caz de mielosupresie (leucopenie, trombocitopenie şi anemie marcată,
inclusiv induse de procesul malign şi pe fondalul chimio- sau radioterapiei precedente), afecţiuni hepati-
ce şi renale severe, afecţiuni acute ale TGI, pacienţii cu varicelă (inclusiv varicelă recent suportată sau după
contactul cu persoana infectată), alte maladii infecţioase, gută sau nefrolitiază (inclusiv în anamneză), la
pacienţii cu risc crescut de convulsii, cu infiltrate medulare cu celule tumorale. În timpul tratamentului se
va face controlul sistematic (nu mai mult de 2-3 ori pe săptămână) al tabloul sângelui periferic, inclusiv
se va determina numărul de leucocite, trombocite, Hb; activitatea transaminazelor hepatice, fosfatazei
alcaline, lactatdehidrogenazei si ureei.
La pacienţii supusi anterior chimio- sau radioterapiei, clorambucil se va administra nu mai devreme decât
peste 1,5-2 luni după finisarea tratamentului precedent, cu condiţia lipsei leucopeniei, trombocitopeniei
şi anemiei severe.
Pacienţii cu disfuncţie renală vor fi monitorizaţi cu atenţie deoarece sunt predispusi mielosupresiei adi-
ţionale asociate cu azotemie.
Se recomandă reducerea dozelor la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă.
Dezvoltarea nefropatiei poate fi preîntâmpinată prin consumul adecvat de lichide sau la necesitate admi-
nistrarea de alopurinol. În caz de hiperuricemie – alcalinizarea urinei.
Nu se recomandă vaccinarea pacientului sau a membrilor de familie în timpul tratamentului.
Studiile experimentale au demonstrat acţiunea cancerogenă si mutagenă a clorambucilului.
Personalul medical trebuie să respecte toate regulile de manipulare a remediilor citostatice.
Acest produs medicamentos conţine lactoză, de aceea el nu poate fi administrat de către pacienţii cu
tulburări ereditare rare de tipul intoleranţei la galactoză, deficienţa de lactază sau sindromul de malab-
sorbţie glucoză-galactoză.
Administrarea în sarcină şi perioada de lactaţie
Utilizarea clorambucilului trebuie evitată ori de câte ori este posibil în timpul sarcinii, în special în primul
trimestru. Pentru fiecare caz în parte, trebuie evaluat cu atenţie raportul beneficiu matern/risc fetal.
Ca si în cazul celorlalte chimioterapii citotoxice, este recomandată utilizarea metodelor contraceptive
adecvate, atunci când un partener primeste clorambucil.
Pe parcursul tratamentului cu clorambucil e necesar de întrerupt alăptarea la sân.
Efecte asupra capacităţii de conducere a autovehiculelor şi de manevrare a utilajelor
Pe parcursul tratamentului este necesar de evitat conducerea autovehiculelor, manevrarea utilajelor sau
alte activităţi ce necesită o viteză sporită a reacţiilor psihomotore.

INTERACŢIUNI CU ALTE MEDICAMENTE
La administrarea concomitentă cu remediile uricozurice (cresc eliminarea acidului uric cu urina) se
măreste riscul nefropatiei.
La indicarea concomitentă cu preparatele cu acţiune mielosupresivă are loc potenţarea şi sumarea
reacţiilor adverse.
Creşte toxicitatea remediilor medicamentoase ce au un grad mare de legare de proteinele plasmatice ca
urmare a interacţiunii concurente.
Administrarea concomitentă cu preparatele imunodepresante (GCS, azatioprină, ACTH, ciclofosfamidă,
ciclosporină, citarabină, mercaptopurina) creste riscul dezvoltării infecţiei şi tumorilor secundare.
Administrarea concomitentă cu lovastatină la pacienţii supuşi transplantului cardiac creste riscul dezvol-
tării necrozei acute a muschilor striaţi şi insuficienţei renale acute.
La administrarea concomitentă cu antidepresantele triciclice, inhibitorii MAO, fenotiazină, tioxanteni se
reduce pragul convulsiv si creste riscul declansării acceselor convulsive.
Studiile experimentale indică faptul că pacienţii care primesc fenilbutazonă pot avea nevoie de reducerea
dozelor standard de clorambucil datorită posibilităţii creşterii toxicităţii clorambucilului.

PREZENTARE, AMBALAJ
Comprimate 2 mg. Câte 20 comprimate în blister, câte 1, 2 sau 3 blistere împreună cu instrucţiunea pentru
administrare se plasează în cutia de carton.

PĂSTRARE
A se păstra la loc uscat, ferit de lumină, la temperatura 15-25°C.
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

PERIOADA DE VALABILITATE
3 ani.
A nu se administra după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

STATUTUL LEGAL
Cu prescripţie medicală.

DATA ULTIMEI VERIFICĂRI A TEXTULUI
Mai 2010.

DENUMIREA ŞI ADRESA PRODUCĂTORULUI
SC Balkan Pharmaceuticals SRL,
str. Grădescu, 4
mun. Chisinău, Republica Moldova

Însoţiţi orice reclamaţie cu numărul de serie înscris pe ambalaj!