Product

LEFLUNOMIDE

LEFLUNOMIDE

comprimate

Denumirea comercială
Leflunomidă

DCI-ul substanţei active
Leflunomidum

Compoziţia preparatului
1 comprimat conţine:
substanţa activă: leflunomidă – 10 mg, 20 mg sau 100 mg;
substanţe auxiliare: stearat de magneziu, Ludipress® (lactoză, povidonă, crospovidonă).

Descrierea preparatului
Comprimate de culoare albă sau albă cu nuanţa gălbuie, de formă pătrată, suprafaţa superioară şi inferioară plată, muchii teşite, cu o linie de divizare pe una din feţe şi inscripţia „BP", suprafaţa laterală cu margini rotunjite.

Forma farmaceutică
Comprimate.

Grupa farmacoterapeutică şi codul ATC
Imunosupresiv. L04AA13.

Proprietăţile farmacologice
Proprietăţile farmacodinamice
Leflunomida este un preparat imunomodulator, derivat de izoxazol. Mecanismul de acţiune constă în blocarea sintezei pirimidinei, prin inhibiţia reversibilă a enzimei dihidroorotat dehidrogenaza, datorită căreia manifestă efect antiproliferativ faţă de limfocitele activate, ce au un rol important în patogeneza afecţiunilor reumatoide – artrita reumatoidă, artrita psoriazică şi manifestările ei cutanate, care este o maladie de etiologie autoimună.
Metabolismul primar al leflunomidei are loc în peretele intestinal şi ficat, unde rapid se transformă în metabolitul activ A771 726, care determină practic toată activitatea preparatului şi este unicul metabolit marcat, care poate fi determinat în plasma sanguină, urină şi masele fecale. Leflunomida nemodificată poate fi determinată în plasmă în cantităţi neînsemnate.
Proprietăţile farmacocinetice
Absorbţia nu este influenţată de ingestia alimentelor şi constituie 82-95%. Concentraţia plasmatică stabilă a preparatului se realizează în circa 2 luni de administrare zilnic. Efectul clinic al preparatului are o dependenţă liniară de concentraţia metabolitului A771 726 în plasmă şi doza nictemerală de preparat administrat.
La administrarea a 20 mg/zi leflunomidă concentraţia plasmatică medie a metabolitului A771 726 constituie 35 µg/ml. La administrarea multiplă a preparatului concentraţia plasmatică creşte de 33-35 ori. Metabolitul A771 726 se leagă de proteinele plasmatice (albumine), fracţia liberă constituie doar 0,62%.
Metabolismul leflunomidei în A771 726 şi metabolismul ulterior a A771 726 nu se este controlat de o enzimă anumită şi se efectuează în fracţiile microzomale şi citozolice celulare.
Metabolitul se elimină lent (clearance-ul constituie circa 31 ml/oră). Timpul de înjumătăţire este de circa 2 săptămâni. Preparatul se excretă în aceeaşi măsură cu urina (sub formă de derivaţii glucuronici ai leflunomidei, acidul oxanilic – derivat al A771 726) şi cu masele fecale sub formă neschimbată.

Indicaţii terapeutice
Artrita reumatoidă activă la adulţi; artrita psoriazică activă.

Doze şi mod de administrare
Tratamentul cu leflunomidă se începe cu o doză de saturaţie, care constituie 100 mg o dată pe zi, timp de 3 zile. Ulterior în artrita reumatoidă se continuă cu doza de întreţinere câte 20 mg o dată pe zi. În caz dacă este tolerată rău, doza de întreţinere se reduce până la 10 mg o dată pe zi.
Doza de întreţinere recomandată pentru tratamentul artritei psoriazice în faza activă constituie 20 mg o dată pe zi.
Efectul terapeutic se manifestă peste 4 săptămâni de la începutul tratamentului şi se poate intensifica timp de 4-6 luni. Cura de tratament este îndelungată.
La vârstnici nu este necesară ajustarea dozei.
Comprimatele se înghit întregi, fără a fi mestecate, cu o cantitate suficientă de apă.

Reacţii adverse
Din partea tractului gastrointestinal: diaree, greaţă, vomă, anorexie, afectarea mucoasei cavităţii bucale (stomatită aftoasă, ulcere localizate pe mucoasa buzelor), dureri abdominale, creşterea indicilor testelor hepatice – transaminazelor hepatice, fosfatazei alcaline, bilirubinei; rar – afectarea funcţiei hepatice sub formă de hepatită, colestază, icter; foarte rar – afectarea gravă a ficatului (insuficienţă hepatică, necroză hepatică acută, posibil cu sfârşit letal), pancreatită.
Din partea sistemului nervos: cefalee, vertij, astenie, parestezii; ocazional – modificarea gustului, nelinişte; foarte rar – neuropatie periferică.
Din partea sistemului hematopoetic: leucopenie, anemie, trombocitopenie neînsemnată, eozinofilie, pancitopenie, rar – agranulocitoză, vasculită.
Din partea sistemului cardiovascular: hipertensiune arterială (de regulă nesemnificativă).
Din partea metabolismului: scăderea masei corporale (de regulă nesemnificativă).
Din partea sistemului locomotor: tendovaginite.
Din partea pielii şi anexelor ei: căderea abundentă a părului, xerodermie, eczemă, ocazional - sindromului Stevens-Johnson, necroliză toxică epidermică, eritem multiform, sunt posibile reacţii alergice – erupţii maculo-papuloase, prurit cutanat, urticarie.
Din partea sistemului respirator: foarte rar – pneumonie interstiţială, posibil cu sfârşit letal.

Contraindicaţii
Hipersensibilitate la leflunomidă sau alte componente ale preparatului. Afectarea funcţiei hepatice, stări imunodeficitare (inclusiv SIDA), tulburări semnificative hematopoetice ale măduvei osoase sau anemie, leucopenie, trombocitopenie de altă geneză (cu excepţia artritei reumatoide), infecţii severe, insuficienţă renală moderată sau severă, hipoproteinemie severă (inclusiv în sindromul nefrotic). Perioada de sarcină (este necesar de a exclude sarcina înaintea iniţierii tratamentului cu leflunomidă) şi lactaţie. Copii cu vârsta până la 18 ani. Nu se administrează femeilor de vârsta reproductivă, care nu administrează contraceptive în perioada de tratament sau după tratament, cu condiţia, că nivelul plasmatic al metabolitului activ A771 726 constituie peste 0,02 mg/l.

Supradozare
Simptome: diaree, dureri abdominale, greaţă, vomă, modificarea funcţiei hepatice, de asemenea ulterior anemie, leucopenie.
Tratament: cu scopul eliminării mai rapide a preparatului din organism se administrează colestiramina şi cărbunele activat. La necesitate procedura poate fi repetată. Hemodializa şi dializa peritoneală nu sunt eficiente.

Atenţionări şi precauţii speciale de utilizare
Ca rezultat al timpului de înjumătăţire prelungit a substanţei active reacţiile adverse pot să se dezvolte sau să persiste după întreruperea administrării leflunomidei.
Leflunomida nu se va administra bolnavilor cu afectarea severă a funcţiei hepatice, deoarece metabolitul activ A771 726 se fixează de proteinele plasmatice şi se elimină prin metabolismul hepatic cu bila. Înaintea iniţierii tratamentului cu leflunomidă, de asemenea în fiecare lună pe durata primelor 6 luni de tratament şi fiecare 8 săptămâni ulterior se vor efectua testele hepatice (controlul nivelului ALT). În cazul creşterii persistente a activităţii ALT de 2-3 ori faţă de indicii normali este indicată reducerea dozei de la 20 mg la 10 mg pe zi cu condiţia controlului sistematic al concentraţiei plasmatice a preparatului. Dacă după reducerea dozei se menţine creşterea persistentă a activităţii ALT (de 2-3 ori şi mai mult), se va întrerupe administrarea leflunomidei.
Pacienţii, la care până la începutul tratamentului cu leflunomidă a fost înregistrată anemia, leucopenia şi/sau trombocitopenia, de asemenea cu afectarea sau suprimarea funcţiei măduvei osoase prezintă un risc crescut de dezvoltare a complicaţiilor hematologice. Înainte de iniţierea tratamentului cu leflunomidă este necesar de a efectua hemoleucograma desfăşurată, inclusiv cu numărul trombocitelor, îndeosebi la bolnavii, care recent au fost supuşi terapiei imunosupresive sau tratamentului cu preparatele cu proprietăţi hematotoxice, la pacienţii cu modificări ale tabloului sanguin în antecedente.
Tratamentul cu leflunomidă nu se recomandă pacienţilor cu stări imunodeficitare severe (de ex., bolnavilor cu SIDA), tulburări severe hematopoetice şi în infecţii severe.
La dezvoltarea reacţiilor hematologice severe (inclusiv pancitopenia) se va întrerupe administrarea leflunomidei şi a oricăror preparate mielosupresive, şi se vor lua măsuri pentru eliminarea rapidă a leflunomidei din organism.
Riscul dezvoltării reacţii adverse din partea organelor hematopoetice creşte esenţial, dacă concomitent cu administrarea leflunomidei se utilizează preparatele potenţial mielotoxice (de asemenea administrarea lor până şi după tratamentul cu leflunomidă). Pacienţii pot fi mai sensibili faţă de infecţii, inclusiv oportune, la administrarea preparatelor cu acţiune imunosupresivă. La dezvoltarea infecţiei severe se recomandă întreruperea tratamentului cu leflunomidă şi efectuarea procedurii de eliminare a leflunomidei din organism.
Leflunomida se va administra cu precauţie la bolnavii cu insuficienţă renală.
Indicii tensiunii arteriale se testează până la începutul tratamentului şi pe parcursul lui. Bărbaţii, care administrează leflunomidă, vor fi informaţi despre acţiunea fetotoxică a preparatului şi despre necesitatea utilizării remediilor contraceptive adecvate. Cu scopul minimalizării influenţei negative, bărbaţii înainte de concepţia copilului vor întrerupe administrarea preparatului şi vor efectua procedura specială de eliminare a leflunomidei din organism.
În perioada de tratament cu leflunomidă nu se face vaccinare cu vaccinuri vii.
Acest produs medicamentos conţine lactoză, de aceea el nu poate fi administrat de către pacienţii cu tulburări ereditare rare de tipul intoleranţei la galacoză, deficienţa de lactază sau sindromul de malabsorbţie glucoză-galactoză.
Perioada de sarcină şi alăptare
E necesar de a exclude posibilitatea sarcinii înaintea iniţierii tratamentului cu leflunomidă.
În caz de sarcină riscul pentru făt în legătură cu administrarea leflunomidei poate fi redus prin reducerea rapidă a nivelului plasmatic a metabolitului activ la efectuarea procedurii de eliminare a leflunomidei din organism. După întreruperea administrării leflunomidei se administrează colestiramina în doză de 8 g de 3 ori pe zi timp de 14 zile sau câte 50 g cărbune activat de 4 ori pe zi timp de 14 zile. Independent de metoda efectuată de eliminare a preparatului din organism la momentul fecundării trebuie de 2 ori, cu interval de 14 zile, controlată concentraţia plasmatică a metabolitului A771 726, după ce se va aştepta minim 45 zile până la momentul fecundării până la acel moment, până când prima dată se va fixa concentraţia plasmatică a A771 726 sub 0,02 mg/l.
Se va lua în consideraţie că fără efectuarea procedurii de eliminare scăderea concentraţiei plasmatice a metabolitului A771 726 sub 0,02 mg/l se realizează peste 2 ani.
Leflunomida şi metaboliţii săi se excretă cu laptele matern şi administrarea lui este contraindicată în perioada de alăptare.
Efecte asupra capacităţii de a conduce autovehicule şi de a manevra utilaje
În perioada de tratament cu leflunomidă pacienţii pot avea vertij şi, ca consecinţă, se reduce viteza reacţiilor psihomotorii şi aptitudinea de concentrare a atenţiei, fapt ce necesită abţinerea de la conducerea autovehiculelor şi manevrarea utilajelor ce solicită o atenţie deosebită.

Interacţiuni cu alte medicamente
Exacerbarea reacţiilor adverse este posibilă în caz de administrarea recentă, de asemenea concomitentă a preparatelor hepatotoxice şi hematotoxice, de asemenea administrarea acestor preparate după tratamentul cu leflunomidei fără a ţine cont de perioada necesară pentru eliminarea completă a preparatului din organism.
Administrarea colestiraminei sau cărbunelui activ scade rapid şi semnificativ concentraţia plasmatică a metabolitului activ al leflunomidei. La administrarea concomitentă a leflunomidei cu metotrexatul a fost înregistrată creşterea enzimelor hepatice.
La administrarea concomitentă a leflunomidei cu warfarina a fost înregistrată creşterea timpului protrombinic.
Pacienţii, care au fost trataţi cu antiinflamatoare nesteroidiene şi/sau glucocorticoizi în doze mici, pot continua administrarea acestor preparate concomitent cu leflunomidă.

Prezentare, ambalaj
Comprimate 10 mg, 20 mg şi 100 mg.
Câte 20 comprimate în blister, câte 1, 2 sau 3 blistere împreună cu instrucţiunea pentru administrare se plasează în cutie de carton.

Păstrare
A se păstra la loc uscat, ferit de lumină, la temperatura 15-25C.
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Termen de valabilitate
3 ani. A nu se administra preparatul după expirarea termenului de valabilitate, indicat pe ambalaj.

Statutul legal
Cu prescripţie medicală.

Data ultimei verificări a textului
Iunie 2010.

Denumirea şi adresa producătorului
SC Balkan Pharmaceuticals SRL,
str. Grădescu, 4
mun. Chişinău, Republica Moldova

Însoţiţi orice reclamaţie cu numărul de serie înscris pe ambalaj!