Product

MELFALAN

No image

MELFALAN

Comprimate

DENUMIREA COMERCIALĂ
Melfalan

DCI-ul substanţei active
Melphalanum

COMPOZIŢIA PREPARATULUI
1 comprimat conţine:
substanţa activă: melfalan 2 mg;
substanţe auxiliare: stearat de magneziu, Ludipress® (lactoză, povidonă, crospovidonă).

DESCRIEREA PREPARATULUI
Comprimate de culoare albă sau albă cu nuanţă gălbuie, de formă pătrată, suprafaţa superioară şi inferioară plată şi muchii teşite, cu o linie de divizare şi imprimarea „BP" pe una din feţe, suprafaţa laterală cu margini rotunjite.

GRUPA FARMACOTERAPEUTICĂ şi codul ATC
Antineoplazic. L01AA03.

PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE
Proprietăţi farmacodinamice
Remediu antineoplazic alchilant, derivat de cloroetilamină. Este un compus bifuncţional. Procesul de alchilare constă în legarea covalentă, care se formează dintre două grupări bis-2-cloroetilice ale compuşilor carbonici intermediari cu azotul din poziţia a 7 al guaninei din lanţul ADN şi legarea încrucişată a două lanţuri ADN, ceea ce conduce la dereglarea replicării celulare.
Blochează mitoza în ţesuturile normale rapid proliferative.
Acţiunea citostatică este dozo-dependentă.
Proprietăţi farmacocinetice
După administrarea internă absorbţia din tractul gastrointestinal este foarte variabilă. Biodisponibilitatea în medie constituie 56%, dar poate varia de la 25% până la 89%. Absorbţia se reduce în prezenţa alimentelor.
Se fixează de proteinele plasmatice în raport de 50-60% şi creşte până la 80-90% peste 12 ore. Se distribuie rapid în organism. Volumul aparent de distribuţie constituie 0,5 l/kg.
Melfalan se metabolizează în organism cu formarea metaboliţilor monohidroximelfalan şi dihidroximelfalan, concentraţia plasmatică maximă a acestor metaboliţi se realizează peste 60 min. şi 150 min., respectiv.
Timpul de înjumătăţire în faza terminală constituie 40-140 min. Se elimină cu urina 50% (circa 10% sub formă nemodificată) şi cu fecalele 20-50%.

INDICAŢII TERAPEUTICE
Mielom multiplu.
Adenoarcinom ovarian în stadiu avansat.
Carcinom mamar: atât în monoterapie, cât şi în asociere cu alte preparate determină efect terapeutic semnificativ la bolnavii cu cancer mamar în stadiu avansat.
Policitemia vera.

DOZE ŞI MOD DE ADMINISTRARE
Melfalanul este un preparat citotoxic şi se va administra numai de un medic cu experienţă în tratamentul maladiilor oncologice. Deoarece melfalan posedă acţiune mielosupresivă, se recomandă controlul tabloului sanguin şi la necesitate se va reduce doza sau se va sista tratamentul.
Absorbţia melfalanului la administrare internă nu este constantă. Poate fi necesară creşterea cu precauţie a dozei până la apariţia simptomelor de mielosupresie, pentru a asigura atingerea nivelelor terapeutice.
Mielom multiplu
Schema uzuală de dozaj este de 0,15 mg/kg/zi în doze divizate, pentru 4 zile, repetată la intervale de 6 săptămâni. Este demonstrat că prelungirea tratamentului peste 1 an nu îmbunătăţeşte rezultatul obţinut anterior.
Adenocarcinom ovarian în stadiu avansat
Regimul uzual de dozaj este de 0,2 mg/kg/zi timp de 5 zile. Acesta se repetă la intervale de 4-8 săptămâni, sau până la restabilirea indicilor tabloului sângelui periferic.
Carcinom mamar
Melfalanul se administrează oral în doze de 0,15 mg/kg sau de 6 mg/m2/zi timp de 5 zile şi repetat la intervale de 6 săptămâni. La dezvoltarea simptomelor mielotoxicităţii se recomandă reducerea dozelor.
Policitemia vera
Pentru inducţia remisiunii doza uzuală constituie 6-10 mg/zi timp de 5-7 zile, urmată de administrarea a 2-4 mg/zi, până se obţine un grad satisfăcător de remisiune. Tratamentul de întreţinere se efectuează cu doze de 2-6 mg o dată pe săptămână. În timpul terapiei de întreţinere controlul hematologic minuţios este esenţial pentru ajustarea dozelor în funcţie de rezultatele hemoleucogramei.
Copii
Melfalan în doze uzuale este foarte rar indicat la copii, de aceea nu există recomandaţii privind administrarea anumitor scheme terapeutice.
Vârstnici
Melfalanul în cazuri frecvente se administrează în doze uzuale la vârstnici. Nu există recomandaţii speciale pentru acest grup de pacienţi.
Insuficienţa renală
Clearance-ul melfalanului, deşi şi neuniform, se reduce în insuficienţă renală.
Datele farmacocinetice disponibile până în prezent nu justifică o recomandare absolută de reducere a dozajului la administrarea melfalanului sub formă de comprimate în caz de insuficienţă renală, dar se recomandă reducerea dozei iniţiale pentru asigurarea toleranţei adecvate.

REACŢII ADVERSE
Din partea tractului gastrointestinal: anorexie, hemoragii gastrointestinale, ulcer gastric şi duodenal (riscul dezvoltării acestor reacţii adverse creşte semnificativ la efectuarea terapiei citostatice combinate), stomatită, greaţă şi vomă (30%), esofagită, diaree.
Din partea sistemului cardiovascular şi hematopoetic: mielosupresie (leucopenie, trombocitopenie şi anemie), anemie hemolitică, hemoragii şi sufuziuni sanguine, vasculite, leziuni venoocluzive, stop cardiac.
Din partea sistemului respirator: tuse, bronhospasm, fibroză pulmonară, pneumonie interstiţială.
Din partea sistemului uro-genital: dificultăţi şi durere la micţiune, hematurie, hiperuricemie, nefropatie, edeme, proteinurie, hipofuncţie ovariană (îndeosebi în perioada de premenopauză), amenoree, azoospermie.
Reacţii alergice: reacţii anafilactice (2%), prurit, urticarie, erupţii cutanate, edemul Quincke, şoc anafilactic.
Altele: tulburări ale funcţiei SNC, sindrom algic (dorsalgii, dureri în rebord), dezvoltarea infecţiei, alopecie.

CONTRAINDICAŢII
Hipersensibilitate la melfalan sau la orice component al preparatului.

SUPRADOZARE
Simptome: cele mai frecvente şi precoce simptome ale supradozajului acut cu melfalan sunt tulburările din partea tractului gastrointestinal, care includ greaţă, vomă şi diaree. Principalul efect toxic este aplazia măduvei osoase, ce conduce la leucopenie, trombocitopenie şi anemie.
Tratament: măsuri generale suportive, în asociere cu transfuzii corespunzătoare sânge şi trombocite. La necesitate pacientul se va spitaliza şi se vor administra preparate antibacteriene şi preparate, care stimulează hematopoieza. Antidot specific nu există. Hemodializa nu este eficientă. Timp de circa 4 săptămâni după supradozaj se recomandă controlul minuţios al hemoleucogramei până la restabilirea ei.

ATENŢIONĂRI ŞI PRECAUŢII SPECIALE DE UTILIZARE
La administrarea de melfalan se recomandă respectarea recomandaţiilor privind administrarea inofensivă a remediilor citotoxice.
Deoarece melfalanul este un agent mielosupresiv puternic, este esenţial să se acorde o atenţie deosebită monitorizării hemoleucogramei pentru a preveni apariţia unei mielosupresii excesive şi riscul aplaziei medulare ireversibile. Numărul celulelor sanguine poate continua sa scadă şi după întreruperea tratamentului, de aceea la primul semn de scădere importantă a numărului de leucocite sau trombocite, tratamentul trebuie întrerupt temporar. Melfalanul trebuie administrat cu precauţie la pacienţii care au supuşi recent radioterapiei sau chimioterapiei, datorita toxicităţii crescute asupra măduvei osoase.
Imunizarea cu vaccinurile vii poate conduce la complicaţii infecţioase la bolnavii imunocompromişi, de aceea nu se recomandă efectuarea lor.
Insuficienţă renală
Clearance-ul melfalanului poate fi redus la pacienţii cu insuficienţă renală, care de asemenea pot prezenta mielosupresie în rezultatul uremiei, de aceea se recomandă reducerea dozei. Astfel de pacienţi trebuie monitorizaţi minuţios.
O creştere temporară semnificative a ureei plasmatice a fost înregistrate în stadiile iniţiale ale terapiei cu melfalan la pacienţii cu mielom multiplu şi afectare renală.
Efecte asupra fertilităţii
Melfalanul determină supresia funcţiei ovariene la femeile în premenopauză, determinând amenoree la un număr important de paciente.
Nu se exclude că melfalan poate conduce la infertilitate tranzitorie sau permanentă la bărbaţi.
Informaţii privind unele substanţe auxiliare
Acest produs medicamentos conţine lactoză, de aceea el nu poate fi administrat de către pacienţii cu tulburări ereditare rare de tipul intoleranţei la galactoză, deficienţa de lactază sau sindromul de malabsorbţie glucoză-galactoză.
Sarcina şi perioada de lactaţie
Ca şi la administrarea altor citotostatice, se recomandă utilizarea contraceptivelor adecvate atunci când unul dintre pacienţi administrează melfalan. Administrarea melfalanului trebuie evitată pe cât este posibil în timpul sarcinii, în special în timpul primului trimestru de sarcină. În orice caz administrarea preparatului în sarcină se va efectua numai dacă beneficiile scontate pentru mamă justifică riscul potenţial pentru făt.
Mamele care fac tratament cu melfalan nu trebuie sa alăpteze.
Efecte asupra capacităţii de conducere a autovehiculelor şi de manevrare a utilajelor
Nu este determinată influenţa melfalanului asupra capacităţii de a conduce autovehicule sau de a manevra utilaje.

INTERACŢIUNI CU ALTE MEDICAMENTE
Melfalanul reduce eficacitatea imunizării cu vaccinuri inactivate; la utilizarea vaccinurilor vii intensifică replicarea virală şi reacţiile adverse ale vaccinării. Clorpromazina, levomicetina, derivaţii de pirazolonă, terapia prin iradiere şi alte remedii mielotoxice potenţează mielosupresia (neutropenia, trombocitopenia). Crescând concentraţia acidului uric, reduce eficacitatea remediilor antigutoase (alopurinol, colhicină, probenecid sau sulfinpirazonă) în timpul tratamentului hiperuricemiei şi gutei (e necesară ajustarea dozelor ultimelor). Remediile uricozurice cresc riscul nefropatiei.

PREZENTARE, AMBALAJ
Comprimate 2 mg. Câte 20 comprimate în blister. Câte 1, 2 sau 3 blistere împreună cu instrucţiunea pentru administrare în cutie din carton.

PĂSTRARE
A se păstra la loc uscat, ferit de lumină, la temperatura 2-8 °C.
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

TERMEN DE VALABILITATE
3 ani.
A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate, indicat pe ambalaj.

STATUTUL LEGAL
Cu prescripţie medicală.

DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI
Noiembrie 2010.

DENUMIREA ŞI ADRESA PRODUCĂTORULUI
SC Balkan Pharmaceuticals SRL,
str. Grădescu 4,
mun. Chişinău, Republica Moldova

Însoţiţi orice reclamaţie cu numărul de serie înscris pe ambalaj!