Noutăți

Balkan Pharmaceuticals și Universitatea de Stat din Moldova semnează o Convenție de parteneriat

Balkan Pharmaceuticals și Universitatea de Stat din Moldova semnează o Convenție de parteneriat
La 21 noiembrie, directorul general al companiei Balkan Pharmaceuticals – Vasile Cazacu și Rectorul Universității de Stat din Moldova – Gheorghe Ciocanu, au semnat o Conveție de parteneriat, care are ca scop ajustarea procesului de formare profesională a studenţilor la necesităţile pieţei muncii și acordarea asistenţei ştiinţifico-consultative în promovarea activităţilor economice.
Convenția are ca scop modernizarea planurilor şi programelor de studii, ţinîndu-se cont de perspectiva dezvoltării tehnicii şi tehnologiilor moderne. Totodată părțile s-au angajat să ofere asistenţă consultativă reciprocă privind procesul inovaţional şi transferurile tehnologice posibile.
Convenția de parteneriat va aduce beneficii atât părților semnatare, cât și tinerilor specialiști în devenire, Balkan Pharmaceuticals angajându-se să accepe efectuarea de către studenţi a stagiilor de practică în cadrul companiei, iar Universitatea de Stat din Moldova să recomande absolvenţi sau viitori absolvenţi ai Universităţii pentru angajare.
Documentul mai prevede organizarea de mese rotunde cu genericul familiarizării studenţilor şi profesorilor cu realităţile activităţii companiei Balkan Pharamceuticals, dar și planificarea de studii şi cursuri de perfecţionare (recalificare), pentru angajații companiei.
Semnarea Convenției de parteneriat, face parte din grupul de activități și inițiative ale Balkan Pharmaceuticals în vederea menținerii dezvoltării continue, precum și de pregătire a cadrelor. Pentru Balkan Pharmaceuticals cea mai importantă valoare sunt angajaţii, echipa care îndeplineşte misiunea companiei şi atinge scopurile stabilite. Iată de ce lucrăm pentru a menţine în companie un mediu de lucru plăcut, pozitiv şi orientat spre succes.