Product

VINPOCETIN-BP

No image

VINPOCETIN-BP

Soluţie injectabilă

DENUMIREA COMERCIALĂ
Vinpocetin-BP

DCI-ul substanţei active
Vinpocetinum

COMPOZIŢIA PREPARATULUI
1 ml soluţie conţine:
substanţa activă: vinpocetină - 5 mg;
substanţe auxiliare: acid ascorbic, alcool benzilic, pirosulfit de sodiu, sorbitol, acid tartric, apă pentru injecţii.

DESCRIEREA PREPARATULUI
Lichid transparent, incolor sau uşor gălbui sau verzui.

FORMA FARMACEUTICĂ
Soluţie injectabilă.

GRUPA FARMACOTERAPEUTICĂ şi codul ATC
Alte psihostimulante şi nootrope, N06B X18.

PROPRIETĂŢILE FARMACOLOGICE
Proprietăţi farmacodinamice
Vasodilatator cerebral, ameliorează circulaţia cerebrală. Provoacă o scădere neînsemnată a tensiunii arteriale sistemice, intensificarea fluxului sanguin, dilatarea vaselor cerebrale şi ameliorarea aprovizionării creierului cu oxigen şi glucoză. Măreşte toleranţa celulelor ţesutului nervos la hipoxie, facilitând transportul oxigenului şi substraturilor energetice către ţesuturi (datorită reducerii afinităţii către el a eritrocitelor, intensificarea asimilării şi metabolizării glucozei, transferând metabolismul glucozei pe calea anaerobă, mai convenabilă din punct de vedere energetic). Preparatul contribuie la acumularea AMP-c şi ATP-ului în ţesuturi (datorită inhibării fosfodiesterazei şi stimulării adenilatciclazei), majorarea conţinutului de catecolamine în ţesuturile cerebrale.
Efectul vasodilatator este determinat de acţiunea relaxantă directă asupra musculaturii vaselor cerebrale. Nu provoacă apariţia fenomenului „de furt", dar intensifică în primul rând aportul sanguin în sectorul cerebral ischemic, neinfluenţând aprovizionarea cu sânge a sectoarelor intacte.

Vinpocetina ameliorează microcirculaţia cerebrală datorită inhibării agregării plachetare, reducerii viscozităţii sanguine, măririi capacităţii de deformare a eritrocitelor.
Proprietăţi farmacocinetice
La administrarea parenterală volumul aparent de distribuţie constituie 5,3 l/kg. Timpul de înjumătăţire (T1/2) constituie 4,74-5,0 ore. Penetrează uşor barierele histohematice (inclusiv bariera hematoencefalică).

INDICAŢII TERAPEUTICE
În neurologie: tulburări acute şi cronice ale circulaţiei cerebrale (atacuri ischemice tranzitorii, accident vascular cerebral ischemic, stare post-AVC). Tulburări neurologice şi psihice la pacienţii cu dereglări circulatorii cerebrale (dereglări de memorie, vertij, afazie, apraxie, dereglări locomotorii, cefalee). Encefalopatie (hipertonică, posttraumatică). Demenţă vasculară. Insuficienţă vertebro-bazilară.
În oftalmologie: afecţiuni vasculare oculare cronice (modificări degenerative ale coroidei, retinei şi ale maculei, tromboze arteriale parţiale, glaucom secundar).
În otologie: hipoacuzie de origine vasculară şi toxică (inclusiv medicamentoasă) sau de altă etiologie (hipoacuzie senilă), boala Ménière, nevrită cohleo-vestibulară.

DOZE ŞI MOD DE ADMINISTRARE
Preparatul se administrează lent doar prin perfuzie intravenoasă (câte 80 picături/min).
Terapia se va iniţia în doza nictemerală de 20 mg (diluată în 500 ml soluţie perfuzabilă). În caz de toleranţă bună doza preparatului poate fi majorată timp de 2-3 zile până la doza maximă 1 mg/kg/zi. Durata curei de tratament constituie 10-14 zile.
După obţinerea ameliorării clinice se trece la administrarea orală a preparatului, doza recomandată este de 5-10 mg de 3 ori pe zi. Doza de menţinere constituie 5 mg de 3 ori pe zi pentru o perioadă îndelungată de timp. Se recomandă sistarea treptată a administrării preparatului.

CONTRAINDICAŢII
Hipersensibilitate la preparat, cardiopatie ischemică cu evoluţie severă, aritmii severe, sarcina şi perioada de lactaţie.

REACŢII ADVERSE
Hipotensiune arterială. Rar: tahicardie, extrasistole, dereglări ale conductibilităţii intraventriculare; xerostomie, greaţă, pirozis.
La administrarea parenterală: vertij, bufeuri de căldură, hiperemie facială, greaţă, tromboflebite la locul administrării.

SUPRADOZARE
Nu sunt cunoscute cazuri de supradozare.

ATENŢIONĂRI ŞI PRECAUŢII SPECIALE DE UTILIZARE
Se recomandă administrarea cu precauţie a preparatului în faza acută a AVC-ului hemoragic. În acest caz preparatul se va administra parenteral numai după atenuarea simptomaticii acute (de regulă la a 5-7 zi).
Vinpocetina nu posedă acţiune nefro- şi hepatotoxică, la administrarea preparatului pacienţilor cu dereglarea funcţiilor hepatice şi renale nu necesită ajustarea dozei.
La administrarea parenterală a preparatului pacienţilor cu diabet zaharat se recomandă monitorizarea glicemiei, deoarece soluţia conţine sorbitol. Pacienţilor cardiaci nu se recomandă administrarea intravenoasă a preparatului din cauza riscului potenţial de dezvoltare a aritmiilor (inclusiv fibrilaţie ventriculară).
Administrarea la copii
Nu s-a stabilit inofensivitatea şi eficacitatea utilizării vinpocetinei la copii. Experienţa administrării preparatului la pacienţii de până la 18 ani este limitată.

INTERACŢIUNI CU ALTE MEDICAMENTE
Măreşte riscul hemoragiilor pe fondalul terapiei cu heparină.
Soluţia injectabilă de vinpocetină este incompatibilă din punct de vedere farmaceutic cu heparina.

PREZENTARE, AMBALAJ
Soluţie injectabilă 5 mg/ml, câte 2 ml în fiole.
Câte 5 sau 10 fiole împreună cu instrucţiunea pentru administrare în cutie de carton.

PĂSTRARE
A se păstra la loc ferit de lumină, la temperatura 15-25°C.
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

TERMEN DE VALABILITATE
2 ani.
A nu se administra după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

STATUTUL LEGAL
Cu prescripţie medicală.

DATA ULTIMEI VERIFICĂRI A TEXTULUI
Aprilie 2010.

DENUMIREA ŞI ADRESA PRODUCĂTORULUI
SC Balkan Pharmaceuticals SRL,
str. Grădescu, 4
mun. Chişinău, Republica Moldova.

Însoţiţi orice reclamaţie cu numărul de serie înscris pe ambalaj!